Ambulante handel

Wat?

Wie in onze gemeente ambulante of leurhandel wil drijven, moet hiervoor een toelating hebben. Als ambulante handel of leurhandel wordt beschouwd: elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes.

 

De ambulante activiteiten zijn toegelaten:

  • op openbare en private markten
  • op de openbare weg
  • op de andere plaatsen van het openbaar domein
  • op de plaatsen grenzend aan de openbare weg
  • op de commerciële parkingplaatsen
  • ten huize van de consument
  • verkoop van bloemen in hotel, restaurants en cafés
  • verkopen tijdens culturele en sportieve manifestaties
  • op private plaatsen waar manifestaties plaatsvinden voor de verkoop van goederen die aan de verkoper toebehoren

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging. (leurkaart).

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster