Gemeentelijk leegstandsregister

Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid legt elke gemeente de taak op een register van leegstaande gebouwen en woningen bij te houden. Eind vorig jaar wijzigde het Vlaams Gewest het Grond- en Pandendecreet. Sindsdien kunnen gemeenten zelf kiezen hoe zij  leegstand inventariseren en belasten. De gemeente Willebroek heeft sinds 1 april 2017 een nieuw reglement.

De jaarlijkse belasting per pand werd verhoogd tot 3.750 euro. Dit bedrag kan vier maal verhoogd worden. De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat het pand gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in een inventaris.

Sommige vrijstellingen werden dan weer uitgebreid of verfijnd. Zo kan je bijvoorbeeld van de belasting vrijgesteld worden als je het pand renoveert (zelfs als er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is) of als je een pop-up zaak in het pand toelaat.

 

Leegstaande woningen zijn woningen die het straatbeeld kunnen aantasten en onveiligheid veroorzaken. Ook zijn veel personen hard op zoek naar een schaarse betaalbare woning. Met het onderzoek en de belasting op leegstand wil de gemeente de woningen activeren en de woonomgeving verbeteren.

 

 

Eigenaars worden aangeschreven voor leegstand als de woning of gebouw minstens 12 maanden niet gebruikt wordt. Zij kunnen binnen 30 dagen na ontvangst hiertegen in beroep gaan.

Hier vindt u een modelformulier voor een beroep

 

Als de leegstaande woning verkocht werd, dient u dit zo snel mogelijk te melden. Als u dit nalaat  blijft u belastingplichtig. De nieuwe eigenaar krijgt twee jaar vrijstelling volgend op de overdracht van de woning of gebouw.

Hier vindt u een modelformulier voor het melden van overdracht

 

In sommige gevallen kan een eigenaar een vrijstelling aanvragen.

Hier vindt u een modelformulier voor een vrijstelling

 

Als de woning opnieuw gebruikt wordt, kan deze geschrapt worden van het register

Hier vindt u een modelformulier voor een schrapping

 

Zorgeloos verhuren aan SVK Optrek vzw

 

Graag informeren wij u over de werking van SVK Optrek vzw. Dit sociaal verhuurkantoor huurt woningen in van privépersonen om deze te verhuren aan personen met een sociaal profiel.

U kunt uw huis, studio of appartement verhuren voor een langere periode zonder dat u zich zorgen hoeft maken over het vinden van nieuwe huurders, plaatsbeschrijvingen, huurcontracten enz. Het SVK neemt alle verhuurdersverplichtingen op zich.

Zelfs indien uw woning aan renovatie toe is, kan verhuren aan SVK Optrek interessant zijn. U kunt dan misschien genieten van een premie om de werken in de woning te financieren, zoals de renovatiepremie.

Contact: SVK Optrek vzw, Palingstraat 48 0103 te Puurs (03 825 25 67 of svk@optrek.be).

 

 

     

    Het reglement, dat goedgekeurd werd in de Gemeenteraad van 28 maart 2017, vindt u hier.

    doorsturen

    Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

    Contact webmaster