Energiepremies 2017

- 16 maart 2017 -

Hier vind je een overzicht van de energiepremies die je in 2017 kan aanvragen.

 

In 2017 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

 

In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning.
Daarnaast kunt u ook een energielening aanvragen via de energiehuizen om uw energiebesparende investeringen te financieren.

 

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert vanaf 2017 werd de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

 

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar – 50% korting) en maximaal E60 (5 jaar – 100% korting). 

Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen: www.energiesparen.be/subsidies

 

Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kunt maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. U kunt een energielening aanvragen bij het energiehuis in uw gemeente.

Meer info over de energielening: www.energiesparen.be/energielening

 

Bestel of download de gratis infobrochure: Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan. www.energiesparen.be/publicaties

 

In Willebroek kan u nog steeds premies bekomen voor het aanleggen van dakisolatie en gevel- os spouwmuurisolatie.
Meer inlichtingen kan u bekomen op http://www.willebroek.be/nl/810/product_catalog/591/isolatiepremie.html

Of via de milieudienst: milieu@willebroek.be  (03 866 90 35).

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster