Hulp bij het isoleren van de gebouwenschil

- 18 mei 2018 -

De gemeenten wensen de inwoners te stimuleren om de gebouwschil van hun woningen beter te isoleren.

Deze gemeenten wensen het uitvoeren van de isolatiemaatregelen aan de woning zo laagdrempelig mogelijk te maken door volledige ontzorging. De gemeente werkt hiervoor samen met de vzw Impact.

 

Door het aanbieden van diverse groepsaanbiedingen voor het isoleren van de gebouwschil van de woning, waarbij alle inwoners kunnen intekenen, betrachten de gemeenten aan deze doelstelling te voldoen.

Daar waar bij een groepsaankoop de prijs en aannemer nog niet gekend zijn bij inschrijven, is dit bij een groepsaanbod voorafgaandelijk wel reeds vastgelegd. lnschrijvers op een groepsaanbod kunnen daardoor op korte termijn een offerte ontvangen en dienen geen veiling af te wachten.

lmpact vzw staat in voor het aanbieden van volgende maatregelen via groepsaanbiedingen:

 

  • lsoleren van schuin dak
  • lsoleren van plat dak
  • lsoleren van zoldervloer
  • Na-isoleren van spouwmuren
  • Plaatsen buitenmuurisolatie
  • Plaatsen binnenuurisolatie
  • Plaatsen hoogrendementsbeglazing
  • Vernieuwen buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing
  • lsoleren vloer
  • lsoleren kelder

 

Alle inwoners van de gemeente kunnen inschrijven op het groepsaanbod tussen 1 april 2018 en 28 december 2018.


Hebt u interesse?

 

http://willebroek.isolerenmetimpact.be/

 

lmpact vzw biedt met de groepsaanbiedingen een hoge kwalitatieve dienstverlening aan de deelnemers.

De door lmpact vzw geselecteerde aannemers bieden de geïnteresseerde inwoners een voordelig en kwalitatief aanbod. Dankzij de uitgebreide laagdrempelige dienstverlening zorgt lmpact vzw voor volledige ontzorging van die inwoners.

Bij elke stap in het proces kan de deelnemer rekenen op onafhankelijke expertise van lmpact vzw. Zo is de deelnemer zeker van de kwaliteit van de werken én wordt hij begeleid bij het invullen van de aanvraag voor premies.

 

Dankzij de controle door lmpact vzw op de offertes krijgt de deelnemer steeds een voordelig voorstel dat aan strengé kwaliteitseisen voldoet.

Om de actie te laten slagen en om aan de kwaliteitseisen (o.a. qua timing) te voldoen is het essentieel om met verschillende aannemers te werken. Zo kunnen grotere bestellingen efficiënten tijdig wordenverwerkt. De techniciteit van isolatiewerken is bovendien zeer specifiek; iedere woning heeft een eigen aanpak nodig.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster