WILLEBROE

Willebroe

Plek zoekt kunst.

In plaats van lukraak kunstwerken aan te kopen of zelfs via schenking te aanvaarden en vervolgens uit te kijken naar een geschikte plek voor het kunstwerk, worden met WILLEBROE de rollen omgedraaid. Aan de hand van een open oproep aan haar bevolking, ging de gemeente Willebroek op zoek naar plaatsen die verrijkt kunnen worden met kunst. Er waren bij aanvang nog geen kunstenaars gekend of geselecteerd. Laat staan dat er reeds sprake was van bepaalde kunstwerken.

 

Van de ingediende voorstellen zijn vijf projecten weerhouden voor uitvoering. De mensen achter deze geselecteerde dossiers krijgen de kans om zelf op zoek te gaan naar de meest geschikte kunstenaar voor hun plek. Na het formuleren van een concrete opdracht ("Wat betekent deze plek voor ons en wat willen we ermee bereiken?", "Hoe kan kunst tegemoet komen aan de noden van onze plek?" …) volgen de selectie van de kunstenaar en het tot stand komen van een kunstwerk.

 

Dit ,toch wel groots opgevat, kunstintegratieproject is onderverdeeld in drie fasen. Elke stap in het langdurig traject vertrekt zoveel mogelijk vanuit de Willebroekse bevolking zelf. Van bij de aanvang staan deelname en een open communicatie hiervoor garant. Voor de bewaking van het participatieve proces en voor de vrijwaring van de artistieke kwaliteit, wordt een beroep gedaan op een professioneel bemiddelaar. Vzw de Nieuwe Opdrachtgevers coacht elke projectgroep.

 

In juni 2007 werd WILLEBROE gelanceerd. Eind 2012 is de finale streefdatum voor de realisatie van vijf hedendaagse kunstwerken in de gemeente Willebroek.

 

info

www.willebroekunst.be

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster