Preventief gezondheidsbeleid

Als lokaal bestuur is onze gemeente de best geplaatste partner om gezond leven in een gezonde omgeving te bevorderen. Dat betekent drempels wegwerken, de omgeving aanpassen, acties organiseren en informatie verspreiden over een gezonde leefstijl, op maat van verschillende groepen bewoners.

Overleg en samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, besturen en vele gezondheid- en welzijnsspelers is hierbij essentieel. Hiervoor zijn we toegetreden tot een regionaal samenwerkingsverband tussen preventieorganisaties en andere gezondheid- en welzijnsorganisaties : het LOkaal GezondheidsOverleg of LOGO Mechelen.

LOGO Mechelen

Logo Mechelen is een regionaal samenwerkingsverband tussen preventieorganisaties en andere gezondheid- en welzijnsorganisaties. Samen coördineren ze hun activiteiten inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Logo ondersteunt deze organisaties in hun preventieopdracht door informatie, methodieken en materialen aan te reiken en door samen projecten op te zetten. Op regelmatige basis worden er overlegmomenten georganiseerd om de samenwerking te optimaliseren. In een voortdurende dialoog wordt er naar gestreefd om preventie structureel in te bouwen in de dagelijkse werking.

Voor het domein milieu en gezondheid werkt LOGO Mechelen samen met het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk (VMMN) dat als doel heeft de uitvoering van het milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen professioneel, deskundig en wetenschappelijk verantwoord te maken. Verder wil het netwerk lokaal aanspreek- en participatiemogelijkheden voor de lokale actoren en bevolking garanderen .Het wil bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen ten gevolge van een verontreinigd leefmilieu en het tijdig opsporen van potentiële bedreigingen in het leefmilieu voor de volksgezondheid.

Gezondheidsdoelstellingen

Om accenten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden en waaraan binnen de logo's prioritair dient te worden gewerkt :

 

 • Ongevallenpreventie
 • Infectieziekten en vaccinatie
 • Gezonde voeding en beweging
 • Tabak, alcohol en drugpreventie
 • Borst- en baarmoederhalskankerscreening
 • Milieu en gezondheid

Samen met LOGO Mechelen zet ons bestuur acties op en neemt deel aan preventieprojecten die door de overheid worden gestuurd.

Partners

De preventieorganisaties die deel uitmaken van het Logo en waar mee ons bestuur dus ook samenwerkt zijn:

 

 • de huisartsenkringen
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • de externe en interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • de lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW's)
 • de diensten van de ziekenfondsen die de gezondheidsbevordering behartigen
 • de consultatiebureaus van Kind en Gezin

Regio

De regio van Logo Mechelen omvat 19 gemeenten met ruim 391.552 inwoners.

Sint-Amands, Bornem, Puurs, Willebroek, Niel, Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Boom, Rumst, Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Putte, Bonheiden, Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg.

 

Om de lokale besturen beter op maat te kunnen ondersteunen, is de regio opgedeeld in

6 subregio's:

 • Stad Mechelen
 • Bonheiden,Duffel, Sint-Katelijne-WaverBerlaar, Lier, Nijlen
 • Heist-op-den-Berg, Putte
 • Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle
 • Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek

 

De regio van Logo Mechelen omvat 5 huisartsenkringen:

Huisartsenkring Dijle & Netevallei

Huisartsenkring Pallieter & Omgeving

Huisartsenkring Klein-Brabant

Huisartsenkring Rupelstreek

Huisartsenkring Willebroek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster