Informatieplicht verkoop vastgoed

De notaris moet in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop vermelden of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing.

De notaris moet een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de vergunningsplicht) overnemen in de akte.

Als op het goed een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren, dan moet de notaris dit vermelden in een afzonderlijke akte. In deze akte vermeldt hij ook dat de nieuwe eigenaar (voor zover de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel niet verjaard is) de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren, onverminderd de verplichting van de oorspronkelijke eigenaar.

De notaris stuurt een afschrift van die akte naar de stedenbouwkundige inspecteur.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster