Brandpreventie

De brandpreventiedienst wil burgers, bedrijven, instellingen en overheden informeren en sensibiliseren over de risico's op brand en ontploffing.

 

Onze dienst tracht u als burger zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren op het gebied van brandveiligheid.
Een veilige omgeving, dat willen we toch allemaal!

Rookmelder

In ons land zijn er zo'n 12 000 woningbranden per jaar met 120 doden als gevolg.

Vooral de rook is dodelijk bij een brand. Rook is donker, snel, giftig en heet.

U wordt er niet wakker van: 2 op 3 slachtoffers sterven door verstikking in hun bed.

U heeft 4 keer meer kans om een brand te overleven als u thuis rookmelders hebt geïnstalleerd.

 

CO de stille moordenaar

Elk jaar opnieuw vallen er dodelijke slachtoffers door CO of koolstofmonoxide vergiftiging.

CO is een zeer giftig gas. U ruikt het niet, ziet het niet, proeft het niet en voelt het niet.

 

Hoe ontstaat het?

Alle gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden.

Als er te weinig zuurstof in de kamer is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.

Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

 

Hoe herkent u een CO-vergiftiging?

U krijgt snel hoofdpijn, wordt misselijk en voelt zich moe.

Bij hoge concentraties kan u flauw vallen en zelfs sterven.

 

Hoe voorkomt u een CO-vergiftiging?

 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Zorg dat de schoorsteen goed trekt, laat de schoorsteen elk jaar reinigen !
 • Laat verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en onderhoud ze regelmatig.
 • Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. Gebruik ze liever niet. Ze zijn gevaarlijk! Doet u het toch? Gebruik ze dan maximum 1 uur.
 • Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open. Zo kan er voldoende zuurstof bij de vlammen komen.
 • Gele vlam, roetafzetting ? Grote kans op CO-vorming
 • Gebruik toestellen op de juiste manier, een 5-liter gasgeiser bv. is enkel geschikt voor de gootsteen of wastafel, niet voor een douche of bad !
 • Maak gebruik van de CO-premie van de Provincie om uw verwarmingstoestellen aan te passen.

 

Wat als iemand CO vergiftiging heeft?

Het beste wat u kan doen is onmiddellijk ramen en deuren openzetten, het slachtoffer uit de ruimte brengen, het verwarmingstoestel uitschakelen, en de dokter bellen.

Als het slachtoffer bewusteloos is belt u 112.

Meer informatie over CO-vergiftiging vindt u op www.koolstofmonoxide.be of op het gratis nummer 1700.

Hier kan u de brochure "CO Een stille moordenaar in huis" downloaden.

Controle Brandveiligheid

De preventiedienst voert wettelijke controles uit, alsook toezichtstaken die daarmee verband houden. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe richtlijnen inzake de brandveiligheid van publiek toegankelijke inrichtingen. De infobrochure kan u hier downloaden. Het volledige reglement is te vinden op de website van Hulpverleningszone Rivierenland

 

Is de controle gratis?

Nee, het retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie vestigt een retributie (betaling voor overheidsdiensten) op alle brandpreventieopdrachten die de brandweer uitvoert en waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Dit betekent concreet dat alle controlebezoeken alsook adviesverleningen inzake brandpreventie betalend zijn.

 

Voor meer details kunt u het retributiereglement brandpreventie raadplegen. Het formulier Aanvraag controle brandveiligheid kunt u hier  vinden.

 

Let op!

Bereid u goed voor op het controlebezoek. Dit bespaart behandelingstijd en -kosten.

Welke controles voert de brandweer uit?

De brandweer voert enkel controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn (bij wetten en verordeningen bepaalde gevallen) alsook wanneer de Burgemeester erom verzoekt.

Concreet gaat het om controles die onder andere te maken hebben met:

 

 • rustoorden (rust- en verzorgingstehuizen)
 • serviceflats
 • kinderopvang
 • toeristische logies
 • toerisme voor allen
 • ziekenhuizen
 • ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)
 • Politiereglement, publiek toegankelijke inrichting
 • Vlarem (Vlaams Reglement met betrekking tot Milieuvergunningen)
 • Stedenbouwkundige aanvragen, uitbreidingen, renovaties

 

Indien u nog specifieke en/of complexe vragen heeft, kunt u op voorbespreking komen bij de brandpreventiedienst ter voorbereiding van de controle. Hou er echter rekening mee dat hiervoor een bedrag wordt aangerekend.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster