Sportraad - Raad van Bestuur

 

 De Raad van Bestuur bestaat uit verkozenen van de algemene vergadering en heeft o.a. als taken:

 

   - het adviseren aan het college over allerlei zaken ivm sport

   - het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering

   - het oprichten van commissies en werkgroepen om bepaalde aspecten van het sportbeleid te onderzoeken

  

  De Raad van Bestuur vergadert maandelijks. De verslagen kan je hier raadplegen.

 

  De samenstelling is als volgt:

 

  Voorzitter:    Nico Roels

 

  Secretaris:   Jos Mampaey 

 

  Leden:         Kris Baeyens 

                      Sharon Huyge 

                      Fons Huysmans 

                      Carl Van Der Auwera 

       François Van Bockland 

       Mark Van Leuven 

       Chantale Verschaeren

 

  

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster