Wegenis- en rioleringswerken Geerhoek

- 26 oktober 2017 -

Tijdens de infoavond van 25 oktober werden de werken kort toegelicht door de verschillende betrokken partijen.  

 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste afspraken:

 

  • De werken vatten aan op 6 november.  In de eerste week, tot 11 november, wordt gewerkt aan de rioolaansluiting op de Mechelsesteenweg waarbij ook deze deels afgesloten wordt.  Het verkeer zal enkel beurtelings door kunnen over de parkeerstrook, geregeld aan de hand van verkeerslichten.
  • Nadien vervolgen de wegenis- en rioleringswerken in de straat zelf.  De straat blijft afgesloten gedurende de ganse werken.  In de mate van het mogelijke blijven de woningen wel bereikbaar, zeker te voet en per fiets.  Ook de woningen voorbij de rioleringswerken blijven toegankelijk via de nieuwe verkaveling Geerhoek.  De brandweg tussen beide straten zal gedurende de werken worden opengesteld.
  • De hulpdiensten (brandweer en politie) zijn eveneens op de hoogte van de hinder en mogelijke doorgang langs de verkaveling.
  • Voor de huisvuilophaling kunnen de bewoners het afval blijven aanbieden aan de eigen woning.  De aannemer verzamelt dit aan het begin en einde van de straat.  Iveram werd hiervan op de hoogte gesteld.
  • Het einde van de werken is voorzien tegen februari 2018, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

 

De powerpointpresentatie over de werken is te consulteren via deze link.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster