Inrichten terras op de openbare weg

Wat?

Wenst u een terras of aanverwante in te richten op het openbaar domein?  Dan moet u hiervoor bij de gemeente een toelating vragen.

Voor wie?

Uitbaters horecazaken

Hoe verkrijgen of aanvragen?

U dient het ingevulde aanvraagformulier binnen te brengen op de dienst Openbare Werken.

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier

Procedure?

De aanvraag wordt eerst besproken door de dienst Lokale Economie in samenspraak met de dienst Openbare Werken.  Vervolgens wordt deze aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.  Zij geven uiteindelijk al dan niet toelating tot het inrichten van een terras op het openbaar domein.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster