Openbare onderzoeken en beslissingen

 

Afbeeldingsresultaten voor omgevingsvergunning

 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 

   

 Imerys Graphite & Carbon Belgium

  

- Op 21 maart 2018 heeft Imerys Graphite & Carbon Belgium, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor aanvragen bijstelling Vlarem II/III (1) - IGC uitbreiding L3-HQP-fuel treatment en bronbemaling - bouwen van 3 technische gebouwen, een schouw, vervangen van olieopslagtank, plaatsen nieuwe hoogspanningscabine en condenseringsinstallatie met luchtkoelers - plaatsen van kantoorcontainers en aanleg infrastructuur, gelegen te Heidninksesteenweg 132- 134, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 28/03/2018 tot en met 26/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 26 april 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180055 / OMV_2018006625

 

AED Rent

  

- Op 19maart 2018 heeft AED Rent, een aanvraag ingediend voor een standaardschrijnwerkerij, gelegen te Bedrijvenpark De Veert 12-6, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 5/04/2018 tot en met 4/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 4 mei 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180053 / OMV_2018019404

 

Shaun Bosmans

  

- Op 30 maart 2018 heeft Shaun Bosmans, een aanvraag ingediend voor opslag BWS Interieur, gelegen te Glooistraat 20 en Rupellaan 23, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 13/04/2018 tot en met 11/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 11 mei 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180064 / OMV_2018039129

 

Bobo Kabembayi en Iris Bergen

  

- Op 28 maart 2018 heeft Bobo Kabembayi en Iris Bergen, een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woonhuis, gelegen te Molenweg 60, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 11/04/2018 tot en met 10/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 10 mei 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180061 / OMV_2018034458

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Ter inzage gelegde beslissingen omgevingsvergunningen:

  

Elia Asset

 

- Op 14/3/2018 heeft de Vlaamse Overheid de omgevingsvergunningsaanvraag van Elia Asse NV, voor een hoogspanningsstation vergund.

 

De beslissing ligt van 23/3/2018 tot en met 18/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissingeen verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel).

 

TCT Belgium

 

- Op 22/2/2018 heeft de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van TCT Belgium, voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding, wijziging, omzetting van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening en toevoeging van percelen 2-B-150L en 2-B-150M van een containerterminal voorwaaldelijk heeft vergund.

 

De beslissing ligt van 30/3/2018 tot en met 28/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissingeen verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

NV De Wille

 

De aanvraag heeft als adres Appeldonkstraat 173 en Brownfieldlaan 19, 2830 Willebroek en kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 530D5, 530N4 en 530N6

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft binnen de voorziene beslissingstermijn geen beslissing genomen.  De aanvraag is dus stilzwijgend geweigerd (art. 46 OVD)

De stilzwijgende weigering ligt ter inzage van 04/04/2018 tot en met 05/05/2018

 

U kan tegen deze beslissingeen verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

 

MG Services

 

- Op 30/03/2018 heeft de Vlaamse Overheid de omgevingsvergunningsaanvraag van MG Services, voor  de heraanleg van het kruispunt K. boudewijnlaan Blaasveldstraat voorwaardelijk heeft vergund.

 

De beslissing ligt van 10/04/2018 tot en met 10/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij De raad voor vergunningsbetwistingen (Dienst van de bestuurscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel).

 

Alpreco NV

 

Op 01/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van Alpreco NV, voor de productie van betonelementen gelegen te Victor Dumonlaan 26 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 18/04/2018 tot en met 18/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

SPORT VLAANDEREN

 

Op 10/04/2018 heeft de Vlaamse Overheid de omgevingsvergunningsaanvraag van Sport Vlaanderen, voor afwijking  voor de zwemzone voor langere afstandszwemmers in de watersportbaan gelegen te Beenhouwerstraat voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 4/04/2018 tot en met 21/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij De raad voor vergunningsbetwistingen (Dienst van de bestuurscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel).

 

RCT Stevedoring

 

Op 15/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van RCT Stevedoring, voor de regularisatie en aanleg van 2 taluds, gelegen te Gansdijk 4 vergund voor 5 jaar.

 

De beslissing ligt van 25/4/2018 tot en met 25/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

  

Flerackers Fay

 

Op 01/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van Alpreco NV, voor de productie van betonelementen gelegen te Victor Dumonlaan 26 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 18/04/2018 tot en met 18/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

NV Tankwagen Service Antwerpen

 

Op 15/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Tankwagen Service Antwerpen, voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden, gelegen te Hoeikensstraat 31- 31A voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 25/04/2018 tot en met 25/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

  

Openbare onderzoeken milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken van milieuvergunningen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Bekendmakingen beslissingen milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen bekendmakingen van beslissingen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Openbare onderzoeken stedenbouwkundige dossiers:

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

 

 


doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster