Feestcheques

Wat

Bent u van plan om samen met uw buren een straat- of buurtfeest te organiseren? Dan kan u rekenen op logistieke en financiële steun van het gemeentebestuur.

Voor wie

Alle Willebroekenaars

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via het aanvraagformulier

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier en de daarin vermelde bijlagen.

Procedure

U brengt het aanvraagformulier binnen. Uw aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de politie (verkeerstechnisch), de dienst feestelijkheden (afsluiten straten) en de dienst milieu, indien een afwijking op de geluidsnormen van toepassing is. Nadien krijgt u schriftelijk bevestiging of uw feest kan plaatsvinden en of u in aanmerking komt voor de feestcheques. De uitbetaling van de feestcheque gebeurt na afloop van het feest.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster