Extra veerboot tijdens werken aan de Baanbrug in Boom

- 08 juni 2018 -

Tijdens de ochtendspits in juni en september wordt een extra veerboot ingelegd om de wachttijden te beperken.

 

Sinds donderdag 7 juni gingen de werken aan de baanbrug te Boom een nieuwe fase in. Omdat de brug sindsdien niet meer toegankelijk is voor fietsers, werd de werking van de veerdienst aanzienlijk uitgebreid. Na een eerste evaluatie nemen de gemeentes Willebroek en Boom en waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg ook extra maatregelen opdat de pendelaars tussen Willebroek en Boom zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden.

 

Tweede veerboot

vanaf maandag 11 juni zal er in juni en september tijdens de ochtendspits (van 7.30 tot 8.30 uur) een tweede boot ingezet worden. Op die manier hopen we de wachttijden aan het veer te halveren.

 

Signalisatie

Bij de ‘Blauwe Bruggen’ in Heindonk wordt extra signalisatie geplaatst zodat fietsers die over de dijken vanuit de richting van Mechelen komen, tijdig worden geïnformeerd dat de volgende oversteek niet toegankelijk is. Zo komen deze fietsers niet voor verrassingen te staan en wordt de veerdienst tussen Klein-Willebroek en Boom ontlast.

 

Fietsenstalling

Ter hoogte van de steiger in Klein-Willebroek wordt een fietsenstalling geplaatst. Fietsers die hun fiets aan de overkant van de Rupel niet meer nodig hebben, kunnen zo als voetganger de veerboot gebruiken. Op die manier wordt er er tijd gespaard bij het in- en uitstappen en wordt de capaciteit van het veer vergroot.

 

Mindervaliden

Personen met een verminderde mobiliteit kunnen steeds een beroep doen op de transportmogelijkheden die de gemeente voorziet. Zo is er de Rolkar Rivierenland, de Minder Mobielen Centrale en de Handicar die gereserveerd kan worden via het Welzijnsloket  van de gemeente.

 

Snelle uitvoering van de werken

Om de overlast tot een minimum te beperken, worden de werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Er wordt zelfs in dubbele shiften gewerkt.

 

Zowel vanuit de gemeente Willebroek, de gemeente Boom en de Vlaamse Waterweg worden de werken en de verkeerssituatie nauwgezet gemonitord. Alle info over de fasering en een stand van zaken kan je volgen via https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster