Groendaken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.
De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn niet alleen aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden als (bijkomende) tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect en brengen een klimaatverbetering teweeg. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid.

 

Er bestaat een onderscheid tussen intensieve, licht intensieve en extensieve groendaken.

Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen waarnaast ook dikwijls paden en terrassen aanwezig zijn.

Licht of eenvoudig intensieve groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt bij de intensieve groendaken gerekend of kan als een overgang tussen intensieve en extensieve groendaken beschouwd worden. Een dergelijk groendak weegt al vlug 200 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt, zeker bij de zwaardere uitvoeringen, een aangepaste dragende constructie.

 

Extensieve groendaken vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Deze beperking hangt samen met de dunnere substraatdikte waardoor het gewicht van deze daken veel geringer is, 20 tot 200 kg/m². Hierdoor vergen ze gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen ze ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden. Je vraagt dit best na bij een architect, gezien het afhangt van jouw specifieke dakconstructie. De belangrijkste groep van planten zijn de sedums, die in velerlei kleuren en vormen beschikbaar zijn. Afhankelijk van de substraatdikte, de oriëntatie, de hellingsgraad en nog een aantal lokale factoren zullen bepaalde plantensoorten beter gedijen dan andere. Een algemeen overzicht van bruikbare plantensoorten is dan ook moeilijk te geven. Je vraagt dit best aan een groendeskundige.

 

Te Willebroek kan je een premie krijgen wanneer je een groendak voorziet.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster