Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

 

  • Op 1 juni wordt een mechanisch grondonderzoek uitgevoerd ter hoogte van de fietsostrade naast de spoorweg richting Puurs.  Hierdoor kan er tijdelijk enige hinder zijn voor de voorbijrijdende fietsers, maar een doorgang blijft gegarandeerd.  De fietsostrade wordt dus niet afgesloten voor deze werken.
  • Vanaf medio juni starten een aantal middelgrote en kleinere werken, onder meer de heraanleg van de C. Huysmansstraat en van de voetpaden in de Dorpsstraat, Kasteelstraat en Bezelaerstraat.  Meer informatie hierover volgt binnenkort.
  • Rond diezelfde tijd worden ook de deksels van de inspectieputten in de Hoeikensstraat vernieuwd.  Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren zal een omleiding ingesteld worden waarbij de Hoeikensstraat zelf enkelrichting wordt (richting komende van de Boomsesteenweg).  Deze zal verlopen via de Boulevardbrug en rotonde aan Klein-Willebroek.  Een schematische voorstelling van deze omleiding kan u hier vinden.

 

 

Op middellange termijn zijn enkele grotere projecten gepland.  Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

 

  • Aanleg KWZI Klein-Willebroek: in samenwerking met Aquafin en Pidpa worden, naar aanleiding van het geplande nieuwe waterzuiveringsstation te Klein-Willebroek, wegenis- en rioleringswerken gepland in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk te Klein-Willebroek.  Ook voor deze werken werd ondertussen een stedenbouwkundige vergunning bekomen.  De start is voorzien voor medio juni 2017.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Jozef De Blockstraat: vanaf medio 2017 wordt de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande project.  Pidpa plant nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Voor dit project loopt de stedenbouwkundige aanvraag nog.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal eveneens een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project bevindt zich nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen vermoedelijk eind 2017 of begin 2018 van start gaan.  Meer informatie hierover wordt weldra gepubliceerd op een afzonderlijke pagina.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Afkoppeling Geerhoek: in samenwerking met Pidpa worden wegenis- en rioleringswerken gepland in het oude deel van de Geerhoek, aansluitend op de Mechelsesteenweg naast huisnummer 310.  Het ontwerp werd hier afgewerkt.  Deze werken zullen vermoedelijk medio 2017 starten.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

 

Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland.  Daarover volgt meer concrete informatie van zodra deze gekend is.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster