Ruimtelijke Ordening

Het belang van ruimtelijke ordening is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden,... De gemeente speelt een cruciale rol in dat proces, zowel planmatig als uitvoerend. De volgende pagina's geven u een overzicht van alles wat de gemeente Willebroek doet op het vlak van ruimtelijke ordening.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster