Hulp bij aanvraag studietoelage

Wat?

Elk nieuw schooljaar kan u een aanvraag doen voor een studietoelage. U hebt hiervoor tijd tot en met 1 juni van het lopend schooljaar. Heeft u vragen rond de studietoelage of wenst u hulp bij het invullen van de aanvraag? Dan kan u gratis terecht bij de infolijn 1700 'Studietoelagen' van de Vlaamse overheid of bij de dienst jeugd, opvang en onderwijs.

 

Voor wie?

Alle inwoners van Willebroek.

 

Hoe verkrijgen of aanvragen?

U kan het aanvraagformulier voor studietoelage laten invullen op de school van uw kind, het CLB of het OCMW.

 

Wat meebrengen?

SIS kaarten van het hele gezin.

Elektronische identiteitskaart + pincode (van de aanvrager studietoelage)
Nummer bankrekening

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster