Toegankelijke vereniging

Als je om je heen kijkt zie je vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen, jong en ouderen, armen en rijken, alleenstaanden en gehuwden,… een hele variatie dus. Hoe kan je deze diversiteit ook binnenbrengen in je vereniging? Hoe kan je drempels verlagen en je werking toegankelijker maken?

 

Deze pagina wil verenigingen praktisch ondersteunen bij dergelijke vragen. We zetten een heleboel tips op een rij opdat iedereen zou kunnen meedoen en deelnemen aan het verenigingsleven. Zelfs met kleine veranderingen in je werking, of met kleinschalige initiatieven kan een groot resultaat neergezet worden. Om dit te illustreren hebben we enkele Willebroekse verenigingen gevraagd om hun ervaringen te delen.

 

fanfare met g-werking

Fanfare Vrienden van ‘t Recht

De fanfare vindt het van belang om toegankelijk te zijn voor iedereen en scoort dan ook goede punten op het luik toegankelijkheid in het subsidiedossier van de cultuurdienst. De fanfare neemt verschillende initiatieven om drempels te verlagen en heeft ook een werking voor personen met een beperking – Fanfare4Fun.

 

Chiromeisjes Willebroek

De Chiro kiest ervoor een plaats te zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar ruimte is voor ieders talenten, voorkeuren en mogelijkheden. Dit is een uitdaging waar de Chiro als organisatie aan wil werken en waar de chiromeisjes ook op lokaal niveau mee aan de slag gaan door mogelijke drempels zoveel te verlagen.

 

VTS Turnvereniging

VTS stelt iedereen in de mogelijkheid om deel te nemen aan turnactiviteiten ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht en geaardheid. Het doel is om een sociale vereniging te zijn met respect voor elk individu in een vriendschappelijke sfeer waarbij geopteerd wordt dat de sterksten de anderen ondersteunen.

 

Buurthuis Mozaïek

Mozaïek is een locatie van Organisatie Willebroek waar we Willebroekenaars en Willebroekse verenigingen ruimte bieden om activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten. Verschillende verenigingen en vrijwilligers werken hier samen om activiteiten te organiseren voor de buurt. Het motto is: Iedereen is welkom!

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster