Ondersteuning en advies rond diversiteit

Cartoon VlomsVoor het gemeentebestuur is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot de dienstverlening en kunnen genieten van het Willebroeks vrijetijdsaanbod. Voor mensen met fysieke beperkingen kunnen we werk maken van een fysieke toegankelijkheid. We kunnen liften voorzien, hellende vlakken of waar nodig een helpende hand. Maar wat met burgers die andere drempels ervaren?

 

Omdat diversiteit iedereen aanbelangt staat de dienst Samenlevingsopbouw klaar met raad en daad voor diensten, verenigingen en (bewoners) organisaties.  U kan bij deze dienst terecht wanneer u vragen heeft over diversiteit of toegankelijkheid.

 

Hoe stel ik mijn dienstverlening, mijn buurtcomité, mijn vereniging open zodat iedereen de weg vindt? Wat doen we om onze dienst, vereniging of comité bekend te maken? Hoe kan ik alle buurtbewoners in mijn straat betrekken bij ons jaarlijks buurtfeest? Hoe krijg ik ook mensen die in armoede leven in onze vereniging? Hoe krijg ik mijn activiteitenaanbod ook divers zodat het voor iedereen aantrekkelijk is?

 

Samen met u bekijkt de dienst Samenlevingsopbouw uw vraag en geeft u praktische tips op maat en, indien nodig, verdere ondersteuning. Op maat werken  is essentieel, want dé dienst, dé vereniging of hét comité bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit, specifieke vragen, noden en verwachtingen.  

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster