Inspraak en participatie

Foto (n)AAgedachtVoor het gemeentebestuur is het belangrijk dat iedere inwoner zijn of haar gedacht kan zeggen. Bewoners zijn vaak ervaringsdeskundigen en hebben meer voeling over bepaalde zaken. Een breed kennisveld en diverse meningen kunnen aanleiding geven tot beter geïnformeerde keuzes en de kwaliteit en de gedragenheid van het beleid bevorderen.

 

Het voeren van een diversiteitsbeleid houdt ook in dat een gemeente specifieke aandacht heeft voor groepen die hun stem minder laten horen dan andere. Een van de methodieken die het gemeentebestuur hiervoor hanteert is het forum "Willebroek (N)AAgedacht!?".  

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster