Rijbewijzen

Wanneer u met een gemotoriseerd voertuig de openbare weg opgaat, dan moet u voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben. Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dient u te beschikken over een geldig Belgisch of erkend EER-rijbewijs. Andere bestuurders (bv. toeristen) sturen met hun erkend buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.

 

 

Er bestaan verschillende categorieën van rijbewijs, afhankelijk van het voertuig dat u wil besturen:

 

 • Categorie AM, A1, A2, A: brom- en motorfietsen
 • Categorie B: auto's waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 3500 kg bedraagt, bestemd voor vervoer van ten hoogste 8 personen, bestuurder niet inbegrepen
 • Categorie C: auto's, andere dan die van categorie D, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3500 kg bedraagt
 • Subcategorie C1: auto's van de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3500 kg bedraagt, doch ten hoogste 7500 kg
 • Categorie D: auto's bestemd voor personenvervoer, met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • Subcategorie D1: auto's bestemd voor personenvervoer, met 8 tot 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • Categorie E: auto's van de categorie B, C, C1, D of D1 met aanhangwagen van meer dan 750 kg
 • Categorie G: landbouwvoertuigen 

 

Meer informatie over het toepassingsveld van de verschillende rijbewijzen vindt u op de site van de FOD Mobiliteit

 

 

Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u:

 

 • slagen voor een theoretisch examen;
 • slagen voor een praktijkexamen;
 • verklaren dat u medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer.

 

 

Hier kan u alvast info vinden over de aanvraag van een:

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster