Samenwonen (wettelijk)

Onder 'wettelijke samenwoning' wordt de situatie begrepen waarbij twee personen verklaren samen te wonen.

 

wettelijke samenwoning - registratie

wettelijke samenwoning - beëindiging

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster