Militie

De dienstplicht is ondertussen al verscheidene jaren afgeschaft.

Toch heeft u voor sommige instanties een militiegetuigschrift nodig.

 

Vanaf 1 januari 2010 kunnen jongeren ook vrijwillig hun militaire dienst vervullen in het Belgische leger.

 

militiegetuigschrift

vrijwillig in het leger

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster