Milieuvergunningen

De wetgeving (VLAREM I en II – Milieuvergunningendecreet) stelt dat niemand een “ingedeelde inrichting” klasse I of II mag uitbaten zonder schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid.

 

Tevens stelt de wetgeving dat niemand een inrichting klasse III mag uitbaten als deze niet voorafgaandelijk gemeld is.

 

De ingedeelde inrichtingen worden onderverdeeld in drie klassen:

  • Klasse I: Inrichting met de hoogste vervuilingsgraad
  • Klasse II:
  • Klasse III: Inrichting met de laagste vervuilingsgraad

 

U kan nakijken of uw inrichting milieuvergunningplichtig is via volgende link.

 

Vervolgens kunt u kiezen voor:

  • Vlarem I + bijlagen
  • Bijlage I: lijst van hinderlijk beschouwde inrichtingen

U kunt de voor u van toepassing zijnde rubrieken kiezen.

 

Vb.

Rubriek 19 hout.

19.6 opslagplaatsen van hout.

19.6.2 Wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied.

19.6.2.a meer dan 20 ton tot en met 100 ton of meer dan 40 tot en met 200m3 in een lokaal.

 

Bij de kolom “klasse” kan u bij 19.6.2.a het cijfer “3” terug vinden. Dit cijfer 3 geeft aan dat u een milieuvergunning klasse III nodig heeft voor deze rubriek.

 

Zodra u de voor u toepasbare rubrieken gevonden hebt kan u aan de hand van deze cijfers zien welke klasse milieuvergunning u nodig hebt.

Het laagste cijfer weegt door.

 

Vb.

Uw cijferreeks:

3.3.1.2.3.3.2 = klasse I milieuvergunning.

3.3.3.3.3.2.3 = Klasse II milieuvergunning.

3.3.3.3.3.3.3 = Klasse III milieuvergunning.

 

Zodra u weet tot welke klasse uw inrichting behoord kan u de correcte aanvraagformulieren invullen en vervolg procedure volgend. 

Milieuvergunning klasse I 

Een milieuvergunning klasse I wordt afgeleverd door het Provinciebestuur van Antwerpen. Via volgende link kan u de procedure en aanvraagformulieren terugvinden.

 

Een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 dient ingediend te worden bij het Provinciebestuur van Antwerpen:

 

Provincie Antwerpen

Desguinlei 100

2018 Antwerpen

 

Milieuvergunning klasse II

 

Via volgende link kan u de aanvraagformulieren voor een milieuvergunning klasse II terugvinden.

De aanvraagformulieren met bijlagen dienen in zevenvoud ingediend te worden. Opgelet de zeven exemplaren dienen origineel getekend zijn.

 

Procedure:

Na indiening heeft de gemeente 30 dagen de tijd om de milieuvergunning na te kijken. Indien het milieuvergunningsaanvraagformulier in orde is wordt er een brief verzonden als volledig en ontvankelijkheidverklaring. Indien deze niet ontvankelijk of volledig bleek wordt de milieuvergunning teruggestuurd met opmerkingen.

Wanneer de milieuvergunning ontvankelijk en volledig verklaard is worden de nodige adviezen opgevraagd en wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd.

Binnen de 105 dagen dient het college van burgemeester en schepenen een beslissing uit te brengen aangaande de vergunning.

 

Graag hadden we er u op attent gemaakt dat er een koppeling is tussen de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning. Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor er ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. Dit principe geldt ook omgekeerd.

Op de milieuvergunningsaanvraag is een gemeentelijke dossiertaks van toepassing.

 

Indien u uw activiteiten wenst te beëindigen dient dit gemeld te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Milieuvergunning klasse III

 

Er bestaan drie soorten meldingsformulieren:

 

  • Formulier 1 - Mededeling kleine verandering of melding van Klasse 3-onderdelen bij een Klasse 1 of Klasse 2 inrichting
  • Formulier 2 - Melding van de exploitatie van een nieuwe Klasse 3 inrichting
  • Formulier 3 - Melding van overname van een vergunde Klasse 3 inrichting

 

De aanvraagformulieren met bijlagen dienen in drievoud ingediend te worden. Opgelet de drie exemplaren dienen origineel getekend zijn.


Procedure
:

Na indiening van de meldingsformulieren worden deze nagekeken op ontvankelijk- en volledigheid.

 

Wanneer de meldingsformulieren niet ontvankelijk of onvolledig zijn wordt het dossier met opmerkingen terug gestuurd.

 

Wanneer het dossier ontvankelijk en volledig is wordt dit kenbaar gemaakt doormiddel van een schrijven.

Zodra u de ontvankelijk en volledigheidsverklaring verkregen heeft mag u van start gaan met de inrichting.

 

Zodra het college van burgemeester en schepenen akte genomen heeft van de melding wordt het besluit opgestuurd.

 

Graag hadden we er u op attent gemaakt dat er een koppeling is tussen de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning. Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor er ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. Dit principe geldt ook omgekeerd.

Op de milieuvergunningsaanvraag is een gemeentelijke dossiertaks van toepassing.

 

Indien u uw activiteiten wenst te beëindigen dient dit gemeld te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster