Economie

Oorspronkelijk en gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis was Willebroek een landbouwdorp. Het ontstaan was trouwens te danken aan de ontginning van de broekgebieden die door inpoldering landbouwrijp gemaakt werden.

Later gaf de Vaart (het Kanaal Schelde – Brussel) een stimulans aan handel en nijverheid. Toch was de industriële ontwikkeling in de eerste helft van de 19de eeuw nog bescheiden van omvang. Toen richtte Louis De Naeyer zijn papierfabriek op, waaraan ook een ketelmakerij werd toegevoegd. Vanuit Willebroek vertrokken producten naar de verste uithoeken van de wereld. De Naeyer is gesitueerd ten oosten van het Zeekanaal, tussen de Rupel en de Mechelsesteenweg.

 

In 1875 volgden "Les Ateliers de construction de Willebroeck", beter bekend als "Den Ijzeren". Alle mogelijke metaalconstructies kwamen hier tot stand.

 

De inmiddels verdwenen Cokesfabriek vestigde zich in 1902 en de Ammoniakfabriek (thans Kemira NV) in 1928. Thans is "Kemira Noord" gesitueerd in het uiterste noordwesten van de gemeente, "Kemira" wordt doorsneden door de spoorweg en ligt tegen de A12 aan.

 

Meerdere kleinere bedrijven werden achteraf nog aan deze "Vier groten" toegevoegd. Zo ontwikkelde Willebroek zich tot een sterk industrieel centrum. Als gevolg hiervan werd de gemeente ook een haard van sociale strijd en actie, een gunstige voedingsbodem voor het tot stand komen van een sterke arbeidsbeweging. Het nijvere Willebroek wist zich door dit alles op te werken tot een vooruitstrevende gemeenschap, ontelbare malen als voorbeeld gesteld voor andere gemeenten in het land.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster