Machtiging ambulante handel (leurkaart)

Machtigingen?

 

Voor de uitoefening van ambulante activiteiten is een machtiging vereist. Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent moet met andere woorden in het bezit zijn van een machtiging. Deze machtiging is beter gekend onder de naam 'leurkaart'.

 

De aanvragen en het afleveren van deze machtigingen moeten gebeuren bij een erkend ondernemingsloket.

 

Belangerijk bericht

Machtiging ambulante activiteiten: hervorming

 

Sinds 1 april 2013 worden de machtigingen ambulante activiteiten uitgereikt op een elektronische drager.

 

De doelstelling van deze hervorming, in toepassing van het KB 11 maart 2013 tot invoering van de elektronische drager voor de machtigingen ambulante activiteiten, is het bestrijden van fraude, oneerlijke concurrentie alsook het maximaal beperken van risico's op vervalsing van de papieren machtigingen. In zijn huidige vorm is de machtiging ambulante activiteiten immers eenvoudig te kopiëren wat talrijke fraudes op de markten tot gevolg heeft en een oneerlijke concurrentie vormt ten koste van de handelaars die de reglementering respecteren. Het nieuwe model van machtigingen in PVC van het type identiteitskaart, zal een duidelijk beter beveiligde drager vormen. Deze zal dezelfde gegevens bevatten als de gegevens op de huidige machtigingen en zal bovendien voorzien zijn van een QR-code; leesbaar via smartphone. Deze code laat, op het ogenblik van de controle, een visualisering van de gegevens van de onderneming van de houder van de machtiging toe.

 

Alle geldige machtigingen uitgereikt op papieren dragen vóór 1 april 2013, moeten uiterlijk op 31 april 2014 ingeleverd worden bij een erkend ondernemingsloket. Op 1 april 2014 zullen nog slechts twee types van machtigingen ambulante activiteiten in omloop zijn:

  • De geldige machtigingen volgens het nieuwe model. Enkel houders zullen hun activiteiten kunnen verder zetten; de niet vervangen oude papieren machtigingen zullen immers hun geldigheid verliezen.
  • In geval van verlies van de machtiging door een ambulante handelaars, de voorlopige papieren attesten voor een beperkte duur, todat de handelaar een nieuwe machtiging heeft bekomen.

voor de uitoefening van ambulante activiteiten zijn er drie soorten machtigingen. De machtigingen zijn geldig als ze vergezeld zijn van een identiteitsbewijs en moeten bij elke controle door een bevoegd ambtenaar voorgelegd kunnen worden.

 

Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten machtigingen. 

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster