Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

We willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken moet het voor politie en gemeente mogelijk zijn kleine criminaliteit en asociaal gedrag snel en efficiënt aan te pakken. Dit kan voortaan dankzij GAS. De pakkans vergroot, de overlast en het gevoel van straffeloosheid zullen afnemen. In de algemene bestuurlijk politieverordening (vroeger politiereglement) staan duidelijke regels waarmee we paal en perk willen stellen aan nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai,... kortom aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken.

 

Hoe werkt het?

De politie stelt de overtredingen vast en bezorgt het proces-verbaal aan de sanctionerende ambtenaar.

Hij start de procedure op en legt een geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft wel nog steeds een mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Het gemeentebestuur is toegetreden tot de interlokale vereniging ‘GAS Arrondissement Mechelen – GASAM’, die zorgt voor de praktische uitwerking van de administratieve sancties. De twee sanctionerende ambtenaren zijn bevoegd voor het hele arrondissement.

Zij zijn:

 

 

Sancties

Als je de regels voor 'goed samenleven' overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.


Info & contactgegevens van de sanctionerend ambtenaren GASAM:

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster