Brandweer Willebroek

Sinds 1 januari maakt uw brandweer deel uit van de brandweerzone Rivierenland.

Meer info hierover vindt u op de website van Brandweerzone Rivierenland

 

Je vindt er onder meer het retributiereglement voor het leveren van prestaties door de brandweer in Willebroek en de verschillende bekendmakingen.

 

  

Aarzel nooit bij brand en verwittig onmiddellijk de brandweer

Bel 112 en geef zoveel mogelijk inlichtingen:

 

Wie?            

    

Uw naam

Wat?

 

Gemeente, straat, nummer van de gebeurtenis.
Waar?

Aard van de gebeurtenis.

Brand, Verstikking, Instorting, Ongeval,... enz.

Omvang van de gebeurtenis.

 

Wanneer u een begin van brand ontdekt:


  • Gebruik dan de aanwezige blusmiddelen (emmer water, snelblusapparaat,...) om het vuur te doven.
  • Waarschuw onmiddellijk alle aanwezigen in het gebouw.
  • Laat eventueel het ganse gebouw ontruimen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Schakel, indien mogelijk, gas en elektriciteit uit.

 

Wanneer u het gebouw kent waarin een brand plaats heeft:


  • Stel u dan ter beschikking van de brandweer voor het verlenen van nuttige inlichtingen.
  • Wanneer u de brandweer niet van dienst kan zijn, hinder ze dan niet.
  • Verwijder u op voldoende afstand van het gebouw.
  • Volg de richtlijnen van de ordediensten op.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster