Een gemeentelijk cultuurbeleid

Stefaan Van Biesen

'Kunst en cultuur als levensverzekering' wil het uitgangspunt zijn voor een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in de gemeente Willebroek.

 

Naast geld en materieel bezit, naast macht en sociale status, naast lichamelijk welzijn en gezondheid is er dringend nood aan een volwaardig tegengewicht.

 

Kunst en cultuur; artistiek en sociaal ingevuld, integer en bewust, open en toegankelijk kan bijdragen tot een meer evenwichtige balans. Meer nog, wanneer de ruimte voor geestelijke vrijheid en creativiteit inherent is aan de wijze waarop een lokaal bestuur haar krijtlijnen voor de toekomst uittekent, worden er fundamenten gecreëerd voor een waardig en verdraagzaam samenleven.

 

Met deze algemene visie als uitgangspunt, hoopt de gemeente Willebroek bij te dragen tot een bruisend sociocultureel leven. De kans op slagen is potentieel aanwezig wanneer bewust wordt omgegaan met tal van lokale troeven: een uitgebreide waaier aan culturele infrastructuur, een vrij unieke verzameling monumenten, een kleurrijk historisch verleden, een actueel en gevarieerd kunstenaanbod, een multicultureel samengestelde bevolking,…

Het op elkaar afstemmen van alle culturele actoren biedt garanties voor een open en dynamische basis.

 

De cirkel is rond, de levensverzekering is afgesloten. Dit pact draagt via kunstbeleving en een expliciete socioculturele interesse bij tot verrijking, nieuwsgierigheid, verruiming van het eigen gezichtsveld, tolerantie, respect, individueel welbehagen, genot, inspraak en kritiek, een voedend samenhorigheidsgevoel, ontlading, …

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster