Ratten

Ratten bestrijden doe je doordacht

Ratten kunnen heel wat overlast bezorgen.

Het is dus goed om te weten wat u best wel en niet doet om ze uit de buurt te houden.

 

 

De beste bestrijdingsmethode is uiteraard preventie. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

 

Hieronder enkele tips:

  • Laat geen etensresten rondslingeren
  • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen  en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
  • Voeder huisdieren 's morgens en  niet te veel zodat het meeste voedsel 's avonds op is, eventueel kunt u een schoteltje gebruiken zodat u het voedseloverschot 's avonds kan wegnemen.
  • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten afvalbakken of containers, niet in hopen of zakken.
  • Zorg dat huisvuil regelmatig wordt afgevoerd.
  • Ruim regelmatig op in  en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen tijdig op te merken.
  • Een goed onderhouden riolering vermindert de kans op ratten.
  • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
  • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven.

 

Indien u ondanks deze maatregelen toch last hebt van ratten, dan kan u ze bestrijden met mechanische of chemische bestrijdingsmiddelen.

U kan steeds gratis rattenvergif bekomen op de dienst Openbare Werken in het administratief centrum – Pastorijstraat 1.

 

Opgelet! Het bestrijden van de ratten heeft slechts zin als ook de eerder genoemde preventieve maatregelen in acht worden genomen.

Anders zullen de ratten steeds terugkomen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster