Gebruikerscategorieën

A    Erkende verenigingen/ scholen Willebroek
B    Willebroekse dienstverlenende organisaties / instellingen (PWA, VDAB, Polder Willebroek, SM Volkshuisvesting, CAW, vakbonden, politieke partijen, De Meerpaal, IE Zwembad, Kringwinkel Wrak)
C    Bedrijven /  organisaties  met commercieel karakter/ particulieren/ niet erkende verenigingen/niet-Willebroekse verenigingen of organisaties
D    Diensten van de Organisatie Willebroek, CC De Ster  en de erkende Willebroekse adviesraden  maken gratis gebruik van de infrastructuur.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster