Kadastrale gegevens

Door het Koninklijk Besluit van 19.03.1996 is de afgifte van kadastrale inlichtingen zowel mondeling als schriftelijk door gemeentebesturen verboden.
De gemeente Willebroek heeft bijgevolg geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw.
Vragen hieromtrent, kunnen bijgevolg niet worden beantwoord.


Het kadaster is beheerder van deze informatie en kan hierover aangesproken worden. Het kadaster is bereikbaar op volgend adres:


Zwartzustersvest 24A bus 13, 2800 Mechelen
2800 Mechelen
T 025 74 56 10
F 025 79 57 12
E contr.kad.mechelen1@minfin.fed.be


doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster