Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).
Het is ontstaan in 2009 bij de samensmelting van het Agentschap Economie en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). 
 
Het is de taak van het agentschap om het economisch beleid uit te voeren en in te staan voor de operationele voorbereiding.
 
Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.  U, als ondernemer, kan er bijvoorbeeld met volgende vragen terecht:
  • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
  • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
  • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
  • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
  • U wil innoveren met de hulp van de overheid?
  • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
  • U zoekt begeleiding bij een dossier?
Het Agentschap Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap.
 
Contact informatie:
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be
 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster