Jaarmarkt

Info

Elke laatste maandag van oktober vindt de jaarmarkt in Willebroek plaats.

Je kan er gezellig komen kuieren tussen de vele kraampjes en een bezoekje brengen aan de dierenmarkt.

In 2017 vindt de jaarmarkt plaats op maandag 30 oktober.

 

 

Standplaats

Als (ambulante) handelaar of vereniging kan je een standplaats krijgen op de jaarmarkt.

Indien je wenst deel te nemen, vragen we je vriendelijk het formulier aanvraag standplaats jaarmarkt vóór maandag 25 september 2017 voor akkoord te ondertekenen en over te maken aan de dienst Lokale Economie.

 

Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld en de nodige attesten moeten worden toegevoegd. Door inschrijving verklaar je je ook akkoord met het gemeentelijke reglement jaarmarkt. Ook de politieverordening blijft gedurende de jaarmarkt van kracht.

 

(Opgelet! Onvolledige of laattijdige aanvraagformulieren worden niet aanvaard.)

 

Er wordt voorrang gegeven aan lokale handelaars en verenigingen binnen de gemeente. Overige beschikbare plaatsen kunnen aan ambulante handelaars van buiten de gemeente toegewezen worden. In de maand oktober worden de standplaatsen verdeeld. Je wordt hiervan per post verwittigd.

 

Voor de inname van een standplaats op de jaarmarkt betaalt u  € 1,25 per strekkende meter met een minimum van 4 meter. Het gebruik van elektriciteit komt op € 2,50.

 

Bij de toekenning van een standplaats ontvangt u naast praktische informatie ook een factuur.

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster