Mobiliteitsplan

Sinds 26 augustus 2010 beschikt de gemeente Willebroek over een nieuw conform verklaard mobiliteitsplan. Op 23 november 2010 trad het nieuwe mobiliteitsplan van Willebroek definitief in voege.

Het beleidplan is het resultaat van het verbreden en verdiepen van het oorspronkelijk mobiliteitsplan van Willebroek uit 2002. Zowel de visies als de uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven zodoende van kracht. Wel werden er een aantal thema's verder uitgewerkt en andere onderdelen van het aanvankelijke mobiliteitsplan geactualiseerd. De volgende vier kernthema's werden weerhouden en uitgewerkt; de ontsluiting van Willebroek, de ontsluiting van bedrijventerreinen, de benutting van trage wegen en de verbetering van het openbaar vervoer.

 

De digitale versie van de tekst kunt u hier raadplegen. Het document ligt ook ter inzage op de dienst mobiliteit.

Voor de verdere informatie kan u steeds terecht bij onze dienst mobiliteit.

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster