Adviesraden

De erkende raden fungeren als representatief adviesorgaan voor het werkveld waarvan zij de vertegenwoordigers zijn.

Om dit mogelijk te maken kunnen de raden zowel de agenda als het verslag van de gemeenteraad raadplegen op de gemeentelijke website. Enkel wanneer daar expliciet om gevraagd wordt, zal een papieren versie van die agenda/dat verslag worden bezorgd.

 

Het gemeentebestuur kan de raden om advies vragen rond specifieke beslissingen.

De raden kunnen ook spontaan zelf adviezen aan het gemeentebestuur geven.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster