Vossen overlast

De laatste jaren is de vossenpopulatie in Vlaanderen sterk aan het uitbreiden. Ook te Willebroek worden jaarlijks een aantal meldingen van vossen geakteerd.

 

VosVossen zijn vernuftige predatoren die hun taak "zoeken naar voedsel" erg grondig uitvoeren. Daardoor komen ze regelmatig in conflict met de belangen van mensen die zich niet verwacht hadden aan deze concurrentie. Problemen met de vos treden meestal op als hij een kippenhok ontdekt. De vos is een opportunist en wanneer hij de kans krijgt om een makkelijke prooi als kippen of ander klein pluimvee te verschalken zal hij dit zeker niet nalaten. Een vos in een kippenhok raakt zodanig opgewonden door de panikerende kippen dat hij meer kippen gaat doden dan hij eigenlijk kan opeten. Dit is instinctief gedrag en kenmerkend voor de vos. Hierdoor kan de schade van een vos behoorlijk oplopen. Als vossen overlast berokkenen, is de eerste reactie nog steeds al te vaak: verdelgen! Probleemdieren doden of verplaatsen is echter geen oplossing (en zelfs verboden). Hieronder vind je wat meer informatie over hoe je pluimvee kan beschermen tegen vossen en andere predatoren.

 

De vos jaagt vrijwel uitsluitend 's nachts. Bij incidenten overdag, waar ook vaak een beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar de vos, gaat het echter in de meeste gevallen om loslopende of verwilderde honden. De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden is zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok. De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar uit de buurt en de overlast start opnieuw.

 

Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort. Deze toppredator heeft een belangrijke plaats in ons ecosysteem. Je zou ook kunnen stellen dat wanneer getracht wordt de vossenpopulatie voldoende uit te dunnen dit een oplossing is. Dit kan weliswaar de frequentie van vossenschade enigszins verminderen maar zonder afdoende preventieve maatregelen zal er nog steeds schade blijven bestaan. Bovendien is de kosten-baten analyse van een dergelijke grootscheepse uitdunning negatief.


Zoals hierboven vermeld is de enige oplossing het voldoende afsluiten van het kippenhok. Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van minstens 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten is omgeplooid (hoek van 120°). De draad moet strak gespannen zijn en de mazen ervan mogen max. 3 tot 4 cm. wijd zijn. Een net spannen boven de kippenren geeft extra zekerheid. Verder dient de omheining ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog een rij tegels (40 x 40 cm.) geplaatst worden. Zo vermijd u dat er onderdoor kan gegraven worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kan u een klein elektrisch schrikdraadje plaatsen of een afsluitbaar nachthok. Vermits de vos normaal gesproken enkel 's nachts jaagt is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen.


Andere tips: een hond als huisdier houden schrikt een vos ook af. Let wel op dat ook de hond de kippen niet kan doodbijten. Anderzijds blijven vossen ook op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen houdt binnen dezelfde omheining als je kippen.

 

Meer inlichtingen vind je in de brochure "Slimmer dan de vos" of op de website van natuurpunt.

 

Meldpunt vossen: hvv.be.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster