Waterlopen en grachten

Waterlopen beheren is meer dan water laten afvoeren. Beheren van waterlopen is het streven naar een duurzaam evenwicht tussen menselijke gebruiksfuncties en ecologische functies, ook wel integraal waterbeleid genoemd. Het behoud en herstel van gezonde, evenwichtige watersystemen is hierbij essentieel.

 

Het beheer van onze waterlopen gebeurt dan ook meer en meer op een natuurvriendelijke manier. Waar mogelijk wordt ruimte voorzien voor water door de aanleg of het herstel van overstromingszones en door de waterlopen terug te laten meanderen. Ook langsheen de waterloop worden initiatieven genomen, zoals de aanleg van amfibieënpoelen. Hindernissen die vrije vismigratie verhinderen worden weggewerkt door bijvoorbeeld het aanleggen van vistrappen.

 

Het eigenlijke onderhoud van de waterlopen bestaat uit kruidruimingen, slibruimingen en herstellingswerken aan oevers.

 

Op de website van de dienst water van het provinciebestuur Antwerpen kan u terecht voor meer gedetailleerde informatie.

 

De waterlopen van 2e categorie vallen onder bevoegdheid van het provinciebestuur van Antwerpen, de waterlopen van 3e categorie onder bevoegdheid van het gemeentebestuur.

 

Beide categorieën worden onderhouden door respectievelijk Polder Vliet en Zielbeek (westelijk deel) en Polder Willebroek (oostelijk deel). Klein-Willebroek behoort tot geen van beide polders.

 

Grachten ruimen

De grachten worden ingedeeld in bermgrachten en private grachten.

 

De bermgrachten bevinden zich naast de openbare wegen en buurtwegen. Zij horen bij de weg omdat ze zorgen voor de afwatering van het regenwater en van het afvalwater indien er geen riolering aanwezig is.


Het beheer van deze grachten wordt uitgevoerd door Hidrorio in opdracht van het gemeentebestuur.

 

Ook grachten van algemeen nut en grachten van derde categorie staan onder het beheer van het gemeentebestuur.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster