Klachten

Wat is een klacht?

 

Een 'klacht' is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie. (decreet)

 

Een klacht kan dus betrekking hebben op een foutief verrichte handeling of prestatie, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of het niet uitvoeren van een handeling of prestatie, en dit zowel door een ambtenaar als door een lid van het bestuur.

 

Een klacht moet wel altijd handelen over een beslissing of handeling die specifiek is voor de klager en niet over een algemene (beleids)beslissing of procedure.

 

Waar kan u terecht?

 

U kan uw klacht melden aan de klachtencoördinator via info@willebroek.be, op het nummer 03 860 03 68 of met een brief.

De klachtencoördinator onderzoekt dan uw klacht en probeert u een oplossing of minstens een passend antwoord te geven.     

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster