Onbevaarbare waterlopen

Onbevaarbare waterlopen van 2de categorie


Dit zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die niet in de eerste categorie (uitleg: De eerste categorie: omvat de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken, hun stroomgebied ten minste 5.000 hectare bedraagt).

 

Het onderhoud is ten laste van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water indien ze niet in de derde categorie gerangschikt zijn. De provincie beheert deze waterlopen als ze niet in een watering gelegen zijn.

 

Onbevaarbare waterlopen van 3de categorie


Dit zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 100 hectare bedraagt (= punt van oorsprong), zolang zij de grens niet hebben bereikt van de deelgemeente waar die oorsprong zich bevindt.

 

De gemeenten beheren deze waterlopen als ze buiten het gebied van de wateringen gelegen zijn.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster