Mobiliteit

Iedereen heeft (bijna) elke dag te maken met mobiliteit: winkelen, gaan werken, de kinderen naar school brengen, …

De gemeente Willebroek legt de nadruk op zachte mobiliteit en gaat daarbij uit van het STOP-principe: zoveel mogelijk

  • Stappen,
  • Trappen (fiets), 
  • Openbaar vervoer gebruiken
  • en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster