Sport in Willebroek

 

Activiteiten

G-sport

Sportinfrastructuur

Sportverenigingen en subsidies

Sportbeleid

Sportraad

Vorming

 

Sporten is heel wat meer dan enkel trainen, je lichaam in topconditie houden en deelnemen aan wedstrijden.
Als sportdienst willen we vooral:

 

Willebroekenaars aanzetten tot sporten en bewegen

Informatie verstrekken aan de bevolking over het sportaanbod van de sportdienst en van de erkende Willebroekse sportverenigingen

Levenslang de bevolking laten bewegen om de gezondheid, de conditie en het sociale contact te bevorderen

Laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden die toegankelijk zijn voor een brede laag van de bevolking

Elke inwoner centraal stellen met specifieke aandacht voor de jeugd en senioren binnen het Sport voor Allen-beleid

Buurtsport de nodige aandacht geven

Ruimte bieden aan samenwerking tussen de verschillende sportactoren

Ondersteuning bieden aan de erkende sportclubs zowel op financieel als op logistiek vlak

Een zo gedifferentieerd mogelijk sportaanbod aanbieden in een zo breed mogelijke context en variëteit

Kwaliteitsvolle accommodaties ter beschikking stellen aan de clubs en de individuele gebruikers

 

 

Activiteiten

  

DSCN0157.JPG           DSCN0483.JPG                                       Scholenveldloop_2013_038.jpg    

 
We hebben in Willebroek heel wat te bieden:

 

voor jongeren:


 - Street Action

 - Wekelijkse sportactiviteiten

 - Sportweken 2017: Het programma voor de zomervakantie vindt u hier terug: aanbod zomer 2017. Inschrijven kan enkel via onze WEBSHOP nl. http://webshop.willebroek.be 

De handleiding voor de inwoners van Willebroek voor de webshop vindt u hier.

De handleiding voor de niet-inwoners van Willebroek voor de webshop vindt u hier.


 

 voor volwassenen:


 - Wekelijkse sportactiviteiten

 - Ik stap het af! 10.000 stappen per dag houdt me fit!

 - Opleidingen en vormingen

 - Willebroekse Zaalvoetbal Competitie

 

voor senioren:


 - Seniorensportdagen in de regio

 - Wekelijkse sportactiviteiten

 

voor alle leeftijden:


 - Zwemactiviteiten in zwembad De Druppelteen 

 - Up to Ten - Joggers Klein Willebroek

 

 

 

 

Sportinfrastructuur

 

De Kebbingensporthal TisseltIMG_0355.jpg


De gemeente Willebroek beschikt over heel wat sportinfrastructuur.
Hier vind je alle informatie over onze sporthallen, sportzalen en buitenterreinen.

Op 1 juli zijn de nieuwe tarieven van kracht voor de huur van de sportinfrastructuur.

 

 

Sportverenigingen en subsidies

Erkende sportverenigingen kunnen een steun in de rug krijgen om hun eigen sportactiviteiten optimaal uit te werken.

Indien men een jaar erkend is als sportvereniging, kan men subsidies aanvragen. Er worden verschillende subsidies uitgereikt.

Meer info vind je in deze reglementen:

- subsidiereglement professionalisering jeugdsportclubs

- subsidiereglement ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportclub

- reglement betoelaging infrastructuurwerken

 

 Wil je meer informatie over sportclubs in Willebroek. Hieronder vindt u de sportgids 2017.

Sportgids 2017

Sportbeleid

Bij een sportieve gemeente hoort ook een sportbeleid waarin men de krijtlijnen uittekent voor de verdere uitbouw van sportmogelijkheden voor de volgende jaren.

 

Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan van alles wat met sport te maken heeft in Willebroek.

Sportclubs, scholen, deskundigen in sport op allerlei vlakken kunnen hier mee nadenken over het sportbeleid in Willebroek. De sportraad heeft vooral een adviserende functie. Zo heeft de sportraad advies uitgebracht over de gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019.

 

Maar er is ook ruimte voor initiatieven die het sportleven in Willebroek rijker maken.


Jaarlijks organiseert de sportraad samen met de gemeentelijke sportdienst de verkiezing door van de Trofee voor Sportverdienste, de Jeugdsporttrofee en de Clubtrofee. De trofeeën worden uitgereikt tijdens de kampioenenviering die in het begin van het jaar plaats heeft.

 

Meer info over erkenning, statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad vind u via de respectievelijke linken.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster