Wilde dieren bij particulieren

Met uitzondering van de door Vlarem I vergunbare dieren horen wilde, exotische dieren niet thuis bij particulieren.

De gemeente zal er nauwlettend op toezien dat er geen toelating wordt verleend voor het bouwen van hokken voor het houden van dergelijke dieren.

 

Ook terraria, voor het houden of kweken van reptielen zullen in geen geval worden aangemoedigd en zullen desnoods worden gecontroleerd (preventief en curatief).
Er zal op toegezien worden dat de regelgeving voor het houden van deze dieren wordt nageleefd.

 

Niet zelden worden deze dieren, eens volwassen, te groot of kunnen ze ontsnappen met alle gevolgen en gevaar van dien voor de bevolking.

 

Bij het kweken, houden en doden van prooidieren moeten gepaste maatregelen genomen worden om onnodig lijden van deze dieren te vermijden. Levende prooidieren mogen niet als voedsel verstrekt worden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster