Erfgoed

Het aanwezige erfgoed in de gemeente bepaalt de eigenheid van Willebroek. Via behoud, beheer en ontsluiting van het erfgoed  willen we de Willebroekenaars stimuleren het eigen verleden te kennen, te appreciëren en te bewaren.

Binnen erfgoed onderscheiden we het onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten, landschappen), het roerend erfgoed (alles wat je kan vastnemen en verplaatsen zoals kunstvoorwerpen, boeken, gebruiksvoorwerpen, foto's, …) en het immaterieel erfgoed (minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster