Vuurwerk: hinder voor dieren

Ook al kan vuurwerk mooi zijn om naar te kijken, toch houdt niet iedereen hiervan.

Vuurwerk en dieren

Ondermeer honden en paarden verafschuwen vuurwerk en worden al bij de eerste knallen opgeschrikt. Het gebruik van vuurwerk neemt toe maar de zogenaamde vreugdeschoten, vooral gebruik bij een huwelijk, worden niet aangemoedigd en in tijd beperkt.

 

Voor ontploffend vuurwerk dient er steeds een voorafgaandelijke toestemming te worden aangevraagd aan de burgemeester. Dit geld niet op de nacht van 31 december vanaf 23h30 tot 1 januari 1h van het daaropvolgende jaar. Voor ontploffend vuurwerk dient er steeds een voorafgaandelijke toestemming te worden aangevraagd aan de burgemeester. Daarnaast worden personen die een toelating bekomen voor het gebruik van vuurwerk ook verplicht

 hun buren, maar in het bijzonder de landbouwers in hun omgeving op de hoogte te brengen zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen voor hun dieren.

Voor de grotere evenementen (eindejaar, braderijen, jaarmarkt, enz) zullen landbouwers steeds gewaarschuwd worden voor zover dit mogelijk blijkt. Particulieren met huisdieren en paarden kunnen worden bereikt via een sensibiliseringscampagne (website en een gemeentelijke aanplakking). Als basis wordt de tekst van GAIA gebruikt “Veel dieren zijn bang voor vuurwerk”, deze wordt aangepast naar gelang de situatie.

 

Hoofdstuk 2, Afdeling 5 Vuurwerk, feest- en kanongeschut

Artikel 165. Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar. Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.


Artikel 166. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut af te vuren en kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid voor gelijk welk doel.


Artikel 167. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster