Het administratief centrum in een groter geheel

Integratie in groter geheel
 

Het nieuw administratief centrum past in de plannen en in de visie van Willebroek-Morgen.

Het oude gebouw is namelijk met het nieuwe gebouw verbonden door middel van een nieuwe openbare publieke ruimte, de stadsfoyer genaamd.

Deze stadsfoyer bestaat uit een aaneenschakeling van binnen- en buitenruimtes, overdekte plaatsen en toegangen tot de verschillende gebouwen. Zij is de centrale publieksruimte, een inkomplein, een interne formele ontmoetingsruimte.

Deze foyer is de centrale ontmoetingsplaats van waaruit u als burger naar de juiste dienst wordt begeleid, transparant en voor iedereen bereikbaar.

 

In een latere fase zal de (huidige) lokettenzaal worden ingericht als een centrale en overdekte activiteitenruimte. Deze ruimte zal ingezet kunnen worden als culturele ontmoetingsplaats in de brede zin van het woord. (= multifunctionele ruimte)

 

 

Een overdekt plein

 

Een verbindende straat

  

Het plein aan de politie (achter het oude gemeentehuis) zal geen dienst meer doen als parking, maar zal letterlijk en fi guurlijk de verbinding vormen tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis. Samen met de oude lokettenhal is dit als het ware een nieuw voetpad tussen de August Van Landeghemstraat en de Pastorijstaat.

 

Een omsloten voorplein

 

Aan de Pastorijstraat, net voor het nieuw administratief centrum, is er een publiek voorplein dat leidt naar de publieke inkom en de onthaal en snelbalie.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster