Een nieuw dienstverleningsconcept

U als inwoner staat centraal

 

We hebben dus een nieuw concept ontwikkeld dat de organisatiefilosofie van de gemeente en OCMW ondersteunt en stimuleert. We hebben een gebouw ontwikkeld waar bestuurders, ambtenaren en vooral bewoners graag naartoe komen. We bouwden niet enkel een gebouw, we creëerden dus ook een nieuwe manier van werken. We vormden ons om tot een moderne, hedendaagse, efficiënte en klantvriendelijke organisatie. In deze organisatie staat een snelle en correcte dienstverlening centraal. Een dienstverlening die vertrekt vanuit 1 motto:

'We helpen onze inwoners zoals we zelf graag geholpen willen worden.'

 

OCMW en gemeente samen

 

Tot enkele maanden geleden zaten onze diensten verspreid over verschillende gebouwen in Willebroek. Niet altijd even makkelijk om de dienst te vinden die je zocht. Hierdoor werd er vaak veel tijd en energie verloren, iets wat we de dag van vandaag niet in overvloed hebben. Door alle diensten te centraliseren, is de dienstverlening duidelijker en eenvoudiger geworden. Nu kan u op één plaats terecht voor een antwoord op al uw vragen.

Meer nog zelfs! Ook het welzijnshuis (CAW) en de werkwinkel zitten mee in het nieuwe administratieve centrum.

Uiteraard blijven het 2 aparte organisaties met hun eigen identiteit en eigenheid.

 

Een plaats om elkaar te ontmoeten

 

Het nieuw administratief centrum is een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een plaats waar jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen, mensen in armoede en bedrijfsleiders zich welkom voelen. Maar ook medewerkers, van de nu verspreide diensten, ontmoeten elkaar nu tijdens de koffie- en middagpauze. De belangrijkste meerwaarde die deze centralisatie met zich meebrengt, is dat er beter ingespeeld kan worden op het samenspel tussen burger en bestuur, administratie en politiek.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster