Arbeidskaarten

Arbeidskaart B

De arbeidskaart B is de arbeidskaart voor arbeidsmigranten: mensen die naar België komen om er te werken. Ze is geldig voor één welbepaalde functie bij één welbepaalde werkgever. Een arbeidskaart B geeft aan werkgevers de mogelijkheid om werknemers aan te werven die nog niet in België verblijven. Uitzonderlijk wordt een arbeidskaart B ook toegekend voor vreemdelingen die reeds in België verblijven. Het is dus de werkgever die deze arbeidskaart aanvraagt.

 

Meer informatie voor een tewerkstelling in de provincie Antwerpen kan u bekomen op onderstaand adres:

 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113, bus 22, 2018 Antwerpen

Tel 03 / 224 95 05

 

Arbeidskaart C

Het is de werknemer die zelf de arbeidskaart C dient aan te vragen bij de dienst bevolking. Daarna moet hij/zij de ingevulde aanvraag indienen bij de dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus in Gent. Eenmaal deze aanvraag gebeurd is, ontvang je een uitnodiging wanneer de arbeidskaart in de gemeente is toegekomen. Je brengt dan 1 pasfoto mee en je identiteitskaart.
Eenmaal afgeleverd, mag je hiermee werken bij eender welke werkgever voor eender welk beroep. De werkgever dient dus geen administratieve plichtplegingen (bv. arbeidsvergunning) meer in orde te brengen!
De arbeidskaart C is slechts geldig voor 1 jaar.

 

Meer info

www.kruispuntmi.be

www.werk.be

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster