Provinciale groepsaankoop Groene Stroom

Tot 25 september kan je als inwoner van de provincie opnieuw vrijblijvend intekenen op een groepsaankoop 100 % groene stroom en gas.

Doe mee bespaar op je energiekosten en draag bij tot een beter milieu en de toekomst van onze aarde.

 

Goedkope energie - Dankzij een groepsaankoop wordt aangekochte groene energie effectief goedkoper. Je kan intekenen voor groene stroom, maar ook voor gas.

 

Groene stroom - Het gaat om 100% groene stroom  zoals vastgelegd door de VREG.

 

Groepsaankoop - Hoe meer mensen er inschrijven op de groepsaankoop, hoe roeter de korting die de energieleveranciers geven.

 

Begeleiding - Het provinciebestuur stelde de firma iChoosr aan om u stap voor stap te begeleiden.

 

Transparant - Via een online veiling op 3 oktober, kunnen energieleveranciers hun beste prijs geven. Deze veiling kan gevolgd worden op de website van iChoosr.

 

Zonder verplichting - Inschrijven voor de groepsaankoop verplicht je niet tot het overstappen naar de winnende leverancier. Dat doet u pas wanneer u akkoord bent met het voorstel.

 

Bent u geïntresseerd? Lees dan alles over deze groepsaankoop en schrijf je in op www.samengaanwegroener.be. Tijdens de maand september kan u zich op woensdag ook inschrijven voor deze samenaankoop bij de gemeentelijke milieudienst. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken vergeet dan zeker niet uw laatste eindafrekening mee te brengen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster